FANDOM


Rok w XIX wieku. Liczył 365 dni. W tym roku Królem Królestwa Polskiego (i Carem Rosji) był Mikołaj II Romanow, a sołtysem Sosnowca był Jan Macukow.

Urodzili SięEdytuj

WydarzeniaEdytuj

  • 27 Stycznia - Otwarcie szkoły powszechnej przy kopalni Saturn - zwanej Na Skałce.
  • 6 Lutego - Otwarcie stałego teatru w Sosnowcu (obecnie Teatr Zagłębia) Pierwszym przedstawieniem była inscenizacja Zemsty Aleksander Fredro w wykonaniu miejscowego zespołu amatorskiego, którą poprzedziła deklamacja okolicznościowego utworu Prolog autorstwa Andrzeja Niemojewskiego.
  • 24 czerwca – premiera „Stepu” Zygmunta Noskowskiego - pierwszego polskiego poematu symfonicznego.
  • 15 Lipca - Inauguracja działalności Teatru Letniego mieszczącego się w ogrodzie Teatru Zimowego w Sosnowcu. Pierwszą sztuką wystawioną w teatrze była sztuka Bogusławskiego „Cud mniemany czyli krakowiacy i górale”.
  • 15 Sierpnia - W Sosnowcu otwarto scenę letnią uchodzącą za największy i najlepiej urządzony teatr tego typu na terenie Królestwa Polskiego Kongresowego.
  • Sierpień - Strajk 2.000 górników z kopalni Jerzy w Niwce trwał 23 dni, a delegację strajkujących przyjął przebywający w Spale car.
  • W Niwce został wybudowany neogotycki kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela według projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego, konsekrowany w 1910 roku.
  • Na zebraniach wiejskich mieszkańcy Sosnowca. Ostrej Górki, Pogoni i Sielca opowiedzieli się za połączeniem tych miejscowości i przekształceniem ich w miasto oraz zobowiązali się pokryć, razem z przemysłowcami, koszty tej operacji.
  • Kapitał francuski przejął Gwarectwo Hrabia Renard.
  • Od tego roku do 1898 roku w Niwce przebywał Stefan Zeromski, czego owocem stała się powieść Ludzie Bezdomni.