FANDOM


Doktor Ernst Schröder - Od 1 Paździenrika 1917 roku komisaryczny nadburmistrz, potem pierwszy burmistrz Sosnowca, radca rejencyjny, porucznik, później kapitan rezerwy, przedtem pierwszy burmistrz Będzina.