FANDOM


Kuźnica - Zupełnie już zapomniana osada, która w roku 1902 weszła w skład Sosnowca. Początki jej sięgają XVI w., kiedy nad Czarną Przemszą usadowiła się mała kuźnia (huta) wytapiająca rudy żelaza prymitywnym sposobem. Usytuowana była w pobliżu dziś już nieistniejącej wysepki na Czarnej Przemszy i pośród jej rozlewisk, między Ostrą Górką a Sielcem (należała do dóbr modrzejowsko-sieleckich). Na wysepce wypalano węgiel drzewny potrzebny dla kuźnicy.

W 1876 roku na terenie Kuźnicy zbudowano szyb należący do kopalni Ludwigshoffnung (Nadzieja Ludwika) i odtąd osada stała się osadą górniczą. Korzystne położenie nad Przemszą sprawiło, iż zaczęto na jej terenach lokować poważne zakłady przemysłowe, które korzystały z jej zasobów wodnych.

Około roku 1860 niejaki K.G.Dietrich postawił na Kuźnicy duży młyn wodny, który w 1877 roku odkupił od niego Paweł Lamprecht, przybyły z Saksonii papiernik i rozpoczął pełne przestawienie go (zaczątki fabryki papieru wprowadził już Diettrich) na produkcję papierniczą. W roku 1879 spadkobiercy Christiana Gustawa Schöena pobudowali na jej te renie przędzalnię (wcześniej niż na Środuli); Schöenowie pobudowali tam także swój pałac, w którym mieści się obecnie (od roku 1923) Sąd; jedna z sal rozpraw to wspaniala sala balowa z odrestaurowanym plafonem. W pałacu między innymi znajdował się sztab III powstania śląskiego. W czasie okupacji hilerowskiej 1939-1945 mieścił się tu natomiast Deutsches Haus.

Zamek otoczony był ogrodem, dziś zdewastowanym, a na przeszklonym poddaszu zainstalowano oranżerię roślin tropikalnych. Budowę ukończono w roku 1903.

Lamprecht i Schöenowie współpracowali ze sobą (pozostawali w związkach pokrewieństwa); zbudowano też wspólną elektrownie dla obu zakładów. Po śmierci Pawła Lamprechta i jednego z Schöenów (obaj zginęli w czasie rewolucji 1905 roku podczas robotniczego samosądu), fabrykę papieru przejął syn Alexander Lamprecht, który zakład rozwijał nadal.

Według spisu ludności osad fabrycznych na terenie dzisiejszego Sosnowca, Kuźnica nazywana osiedlem, zamieszkiwana była przez 1378 ludzi, w tym około setki Niemców, którzy sprowadzeni byli przez Lamprechta i Schöenów z Saksonii, z Werdau i Halle.

Z czasem zatarła się zupełnie odrębność Kuźnicy (szyb górniczy jako kopalnię Wilhelmina II eksploatował jeszcze w czasie I wojny światowej niejaki H.Priwer wykorzystując pole górnicze dzierżawione od Gwarectwa Hrabia Renard a w latach 1917-1920 również Bogumił Meyer eksploatował tu małą kopalnię zwaną Kuźnica-Zienciów (okoliczni mieszkańcy mówili o niej kopalnia zięciów). Dziś jedyną pozostałością po tej osadzie jest nazwa ulicy Kuźnica, której jednak rodowodu dziś już nikt nie zna. W latach II wojny światowej, poczynając od pierwszych dni okupacji, w dawnych pomieszczeniach schöenowskiej przędzalni, hitlerowcy urządzili obóz koncentracyjny (z czasem była to filia obozu oświęcimskiego).

ŹródłaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki