FANDOM


W Budowie
UWAGA!

Ten artykuł jest obecnie w budowie.
Jeśli chcesz przeczytać ten artykuł, poczekaj, aż Autor go skończy.
W Budowie

Sosnowiec (ros. Сocнoвццы/Сосновец, niem. Sosnowitz) - miasto na prawach powiatu, największe liczebnością (217 tysięcy) mieszkańców miasto Zagłębia Dąbrowskiego , a przez to jego niepisana stolica.

Prawa miejskie Sosnowiec posiada od 1902 roku. W roku ich nadania wchodził w skład guberni piotrkowskiej Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, wraz z całym regionem, wszedł w skład województwa kieleckiego (1919-1939). Obecnie leży w małopolskiej części województwa tak zwanego śląskiego (od czasu ostatniej reformy administracyjnej). Szybki rozwój miasta nastąpił na przełomie XIX (Zachodni Okręg Górniczy) i XX wieku. Od tego czasu jest najludniejszym miastem Zagłębia Dąbrowskiego

Dzisiejsze tereny Sosnowca to zbiór osad i wiosek o średniowiecznych tradycjach. Do najstarszych dzielnic miasta należą:

W czasach I Rzeczypospolitej powyższe dzielnice (podobnie jak dzielnice Dąbrowy Górniczej) wchodziły w skład województwa krakowskiego lub księstwa siewierskiego biskupów krakowskich.

Sosnowiec graniczy z następującymi miastami: z Katowicami od zachodu i południowego zachodu, z Mysłowicami i Jaworznem od południa, od północy z Czeladzią i Będzinem, od wschodu i północnego-wschodu z Dąbrową Górniczą oraz od wschodu ze Sławkowem (fig. 1). Inne ośrodki miejskie, położone w dalszym sąsiedztwie tj.: Siemianowice Śląskie, Chorzów, Wojkowice, Piekary Śląskie, Bytom oraz Siewierz, Zawiercie, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia i Tychy znajdują się w zasięgu dogodnych połączeń komunikacji miejskiej (bezpośrednich lub łączonych) oraz połączeń kolejowych i drogowych. Ponadto Sosnowiec zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od dwóch lotnisk o znaczeniu międzynarodowym: w Pyrzowicach (ok. 20 km, dojazd drogą S-1) oraz w Balicach (ok. 70 km, dojazd drogą S-1 i autostradą A-4). Na obszar miasta składają się (stan na 01.01.2006 r.; www.sosnowiec.um.pl):

 • użytki rolne (23%),
 • grunty leśne, oraz zadrzewienia i zakrzewienia (21%),
 • grunty pod wodami (1%),
 • grunty zabudowane i zurbanizowane (42%),
 • tereny różne (9%)
 • nieużytki (4%)

Podział Administracyjny

Mapa-Sosnowiec-1927

Plan miasta z 1927 rok

Fragment mapy Zagłębia Dąbrowskiego z 1911 roku

Fragment mapy Zagłębia Dąbrowskiego z 1911 roku. Na mapie widoczne dzielnice Sosnowca oraz fragmenty miast: Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza na kilka lat przed odzyskaniem niepodległości. Sosnowiec położony na południowo-zachodnim krańcu Guberni Piotrkowskiej Królestwa Polskiego stykał się bezpośrednio z Zagłębiem Krakowskim pod zaborem austriackim. Od zachodu oba regiony stykały się z Królestwem Prus. W 1918 roku Zagłębie Dąbrowskie weszło w skład województwa kieleckiego, a krakowskie w skład województwa krakowskiego.

Dworzec Sosnowiec pocztówka 41 200

Dworzec główny w Sosnowcu na dawnej pocztówce. Powstał w związku z budową tzw. Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

Tereny dzisiejszego Sosnowca

Sosnowiec i jego współczesne dzielnice na mapie militarnej Cesarstwa Austro-Węgier z 1910 roku

Dzielnice Historyczne

Dzielnice Oficjalne

Uchwalone

 • Południe
 • Środula
 • Maczki

Projektowane

 • Kazimierz Górniczy
 • Ostrowy Górnicze
 • Juliusz

Planowane

 • Milowice
 • Klimontów

Kolonie

Osady

Osiedla Slumsów

Przysiółki

Źródła