FANDOM


Tadeusz Augustyński (urodzony 18 Lutego 1901 roku we Wrocimowicach, zamarł 21 Lutego 1977) - Nauczyciel. kierownik i dyrektor szkól, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Urodził się 18 Lutego 1901 r. we Wrocimowicach w pow. miechowskim, był synem Teodora, małorolnego chłopa i Zuzanny z d. Szlachta. W rodzinnej wsi uczęszczał do szkoły ludowej, a od 1916 roku uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie, które ukończył w 1920 roku. Przez rok pracował potem w Miechowie, a od września 1921 roku w Sosnowcu, objął tutaj posadę nauczyciela w Szkole Powszechnej nr 6 im. J. Słowackiego przy ulicy Wawel. Z tą placówką związał się zawodowo do 1956 roku (z przerwą podczas okupacji hitlerowskiej). W 1928 roku zorganizował w szkole Centralną Pracownię Przyrodniczą, którą kierował do 1932 roku. Podobne pracownie współtworzył w Rędzinie, Czeladzi i Strzemieszycach. Od 1932 roku pełnił funkcję kierownika szkoły. W trakcie pracy zawodowej systematycznie dokształcał się: w zakresie nauk matematyczno-fizycznych (Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie, 1926 rok), fizyki i chemii (Instytut Pedagogiczny w Katowicach - lata 1936-1939 -dyplom w 1945 roku), a w 1951 roku ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i otrzymał dyplom magistra filozofii. Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego — od 1922 roku był człon-kiem zarządów: Ogniska związkowego w Sosnowcu i Oddziału Powiatu będzińskiego ZNP (obejmował teren Zagłębia Dąbrowskiego z Zawierciem i Myszkowem). Przez kilka kadencji pełnił w nich funkcje sekretarza. Jednocześnie z ramienia Związku pracował w Komisji Kwalifikacyjnej dla Nauczycieli. Jako członek zarządu brał udział w pracach sekcji działających przy Ognisku. Należał do zespołu prelegentów - wygłaszał odczyty na zaproszenie organizacji społecznych, przede wszystkim TUR. Dużą aktywność wykazywał w Kole Kierowników Szkól. Propagował między innymi. eksperymentalne metody badania wyników nauczania przy pomocy testów. Wprowadzał je w kierowanej przez siebie placówce.Był jednym z inicjatorów i współzałożycieli Miesięcznika Nauczycielskiego, organu związku, który zaczął wychodzić w 1929 roku. Pełnił funkcję sekretarza redakcji pisma i publikował na jego łamach artykuły o tematyce szkolnej. Swoje uwagi na temat oświaty zamieszczał także w Sosnowieckich dziennikach: Iskrze, Kurierze Zachodnim. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność na temat tajnego nauczania. W marcu 1940 roku przeprowadził zapisy do polskiej szkoły, w której 1 Kwietnia rozpoczęto nauczanie. 12 Kwietnia został jednak aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, skąd przewieziono go do Mathausen-Gusen. Przebywał tutaj do 25 Listopada 1940 roku. Po uwolnieniu osiedlił się w Miechowskim. organizował na tym terenie tajne komplety. W lutym 1945 roku wrócił do Sosnowca. Do 1956 roku jak poprzednio w szkole podstawowej numer 6, na stanowisku kierownika. Jednocześnie kontynuował działalność w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Współorganizował Spółdzielczą Księgarnię Nauczycielską, w której był sekretarzem. W latach 1956-1963 pełnił obowiązki dyrektora szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa. Był inicjatorem budowy nowego gmachu dla tej placówki (przy Zegadłowicza), projektował wyposażenie szkoły, zorganizował ogródek biologiczny. Za jego kadencji wdrażano nowe metody nauczania, wprowadzono nadobowiązkową naukę języka esperanto, zorganizowano Uniwersytet dla Rodziców. Sprawnie działały w szkole kółka zainteresowań uczniów, odbywały się przedstawienia teatralne i imprezy muzyczne przez nich inicjowane. Od września 1963 roku do końca sierpnia 1970 roku Tomasz Augustyński pracował na stanowisku dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących, a w latach 1970-1972 jako nauczyciel fizyki w tej szkole. Zmarł 21 Lutego 1977 roku. Był żonaty z Józefą Szostak. Miał troje dzieci - dwóch synów (Jerzego i Ryszarda) oraz córkę Marię.

OdznaczeniaEdytuj

  • Medal Zwycięstwa i Wolności
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego

ŹródłaEdytuj

  • Sosnowieckie ABC (któryś z tomów).