FANDOM


Salix alba L. - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych. Rodzimym obszarem jej występowania jest Europa, Azja i Afryka Północna, rozprzestrzenia się też gdzie indziej. Wierzba Biała to największa i najpopularniejsza z naszych wierzb Związana jest ona tradycją polskim krajobrazem. Dawniej bardzo często (dziś już rzadko) sadzono je przy drogach polnych, zabudowaniach wiejskich i ogławiano. Uzyskiwała ona wtedy kulistą, charakterystyczną koronę. Młode gałęzie wykorzystywano do wyrobu koszyków, często też na opał. Uważano, że piece chlebowe niczym tak dobrze się nie nagrzewają i nie dają lepiej wypieczonego, rumianego chleb jak po spaleniu w nich wysuszonej wierzbiny. Wierzba Biała zaliczana jest do roślin leczniczych. Wywar z kory wierzbowej stosowano jako skuteczny lek. Nic w tym dziwnego, gdyż zawierał składniki wchodzące w skład aspiryny. Również dzisiaj wierzba robi ogromna karierę w ramach energii odnawialnej. Odpowiednio wyselekcjonowane, szybko rosnące odmiany wierzby krzewistej dają wysoki plon, dobrego jakościowo drewna na opał. Największe i najstarsze okazy wierzby białej w Polsce: Cieszyno (koło Koszalina) - 800 centymetrów obwodu w pierśnicy, Września (koło Poznania) - 765 centymetrów obwodu w pierśnicy. Drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym. Jest jednym z cenniejszych elementów drzewostanu parku.

ŻródłoEdytuj

  • Wydawnictwo Kubajak - Pomniki przyrody Sosnowca (2004)