FANDOM


Zdzisław Fiuk - członek PZPR, od 8 Listopada 1972 lub wcześniej 5 Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu, od 1973 roku prezydent miasta, przedtem kierownik Wydziału Przemysłu i Usług Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Za jego czasów w Sosnowcu rozpoczynają prace Wydziały Filologiczny i Techniki Uniwersytetu Śląskiego, trwają też wyburzenia i budowa nowych osiedli na Sielcu i Starym Sosnowcu.