FANDOM


Pierwsze urzędowe nazwy ulica Sosnowca wprowadzono w 1904 roku, jednak dopiero w lipcu 1905 roku na rogach ulic zawisły tablice z ich nazwami. Były one dwujęzyczne. Na górze znajdowała się nazwa rosyjska, na dole nazwa polska. W 1915 roku nazwy rosyjskie zostały zastąpione nazwami niemieckimi, a polskie pozostały na miejscu. Dopiero rok 1918 przyniósł wprowadzenie wyłącznie nazw polskich, co z wyjątkiem okresu II Wojny Światowej stosowane jest do dziś. Przed rokiem 1914 nazwy ulic nadawał policmajster, później Rada Miasta, a w latach 1945-1989 Miejska Rada Narodowa. Wyjątek stanowił okres II Wojny Światowej. W Sosnowcu jest 653 ulic istniejących i 97 nieistniejących.

W poniższej tabeli nazwy ulic podano zgodnie ze źródłami historycznymi danego okresu, dlatego niektóre z nich są sprzeczne z obowiązującą pisownią polską, rosyjską czy niemiecką. Brak nazwy ulicy w którejś z rubryk oznacza brak źródeł historycznych do tego okresu.

Nazwy Ulic
Nazwa Obecna Przed 1918 1918-1939 1939-1945 1945-1989
27 Stycznia Henryka (Henrykowska)/Heinrichstrasse (1915) Henryka Zechengasse (5 Marca 1940

Henryka, 27 Stycznia (24 Listopada 1949)

11 Listopada (15 Grudnia 1989)

11 Listopada Chausseestrasse, Hauptstrasse 11 Listopada, Feliksa Dzierżyńskiego (20 Kwietnia 1949)
1 Maja

Szenowskaja/Szenowska (1904), Shönstrasse (1915)

Szenowska, Pierwszego Maja (29 Kwietnia 1926) Beskidenstrasse (5 Marca 1940) 1 Maja
3 Maja

Kolejowa, Gławnaja/Główna     (1904), Hauptstrasse (1915), Trzeciego Maja/Strasse des 3. Mai (15 Czerwca 1916)

Trzeciego Maja Hauptstrasse (październik 1939)
Akacjowa

Akacjowa           (24 Paździenrika 1949)

Gen. Władysława Andersa   (20 Marca 1991)

Dańdówka/   Dandowlaerstrasse (1915) Dańdówka Eichenweg (5 Marca 1940) Dańdówka, Braci Smółków (30 Marca 1955)
Henryka Arctowskiego Polna Polna, Henryka Arctowskiego (13 Czerwca 1975)
Armii Krajowej (20 Marca 1991) 11 Listopada 11 Listopada, Armii Czerwonej (24 Lutego 1951)
Adama Asnyka Adama Asnyka (24 Października 1949)
Astrów Astrów (22 Lutego 1951)
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (20 Marca 1991) Wiktora/                                     Victorstrasse (3 Lutego 1916) Wiktora Viktorstrasse (5 Marca 1940) Wiktora, 22 Lipca (24 Października 1949), Władysława Baczyńskiego (15 Lipca 1963)
Jerzego Bajana Radosna (przed 1961Jerzego Bajana (13 Czerwca 1975)
Stefana Banacha Romualda Traugutta (28 Stycznia 1937?) Wspólna (przed 1955), Stefana Banacha 13 Czerwca1975
Barbary Barbaryy/Barbarastrasse (9 Sierpnia 1916) Barbary Barbarastrasse (5 Marca 1940) Barbary
Batalionów Chłopskich Ogrodowa (29 Marca 1968) Batlionów Chłopskich (13 Czerwca 1975)
Stefana Batorego Środula I (18 Października 1916) Środula I, Stefana Batorego (22 Lutego 1923) Steinzeile (5 Marca 1940) Stefana Batorego
Bżantów (24 Maja 2001)
Gen. Józefa Bema Gen. Józefa Bema (10 Października 1929) Johann Strauss Strasse (5 Marca 1940) Gen. Józefa Bema
Beskidzka (20 Marca 1991) Pawła Findera (11 Stycznia 1973)
Będzińska (20 Marca 1991) Bendinskaja/Będzińska (1904), Bendzinerstrasse (1915) Będzińska Bendziner Strasse (5 Marca 1940), Bendsburger Strasse (1941) Będzińska, Romualda Mielczarskiego (6 Września 1945)
Biała Biała/Weissestrasse (6 Lipca 1916) Biała Bleichgasse (5 Marca 1940) Biała
Biała Przemsza Biała Przmesza (11 Stycznia 1973)
Białostocka Białostocka (9 Października 1979)
Bielska Północna (29 Maja 1968), Bielska (13 Czerwca 1975)
Aleja Ks. Franciszka Blachnickiego (20 Marca 1991) Aleja Przyjaźni (9 Paździenrika 1956)
Bławatków Bławatków (22 Lutego 1956)
Błotna Błotna (przed 1955)
Bobrek Rzeczna (przed 1950), Bobrek (2 Marca 1973)
Boczna Boczna (przed 1950)
Bohaterów Getta

Bohaterów Getta (24 Listopada 1949)

Bohaterów Monte Cassino (20 Marca 1991) Mikołaja Kopernika (po 1961), Polskiej Parti Robotniczej (13 Czerwca 1975, przedłużona 9 Paździenrika 1979
Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (20 Marca 1991) Iwana Korownikowa (9 Października 1979)
Borki Borki (31 Grudnia przyłączona z Katowic)
Borowa Sosnowa (?31 Sierpnia 1939 nie weszła w życie)

Borowa (24 Listopada 1949)

Tadeusza Boya-Żeleńskiego Rzeczna (30 Grudnia 1965), Tadeusza Boya-Żeleńskiego (13 Czerwca 1975)
Bożnicza Bożnicza/Synagogenstrasse (1915) Bożnicz(n)a Alte Gasse (5 Marca 1940 Bożnicza
Ulica Braci Gierymskich (20 Marca 1991) Gabriela Narutowicza? (28 Stycznia 1937 Bauernstrasse? Wiejska (po 1945?), Marszałka Iwana Koniewa (13 Czerwca 1975)
Plac Braci Bolesława i Józefa Kożuchów (29 Czerwca 1995)
Braci Miroszewskich (20 Marca 1991) Szosowa, Miroszewskich (10 Lutego 1925), Marszałka Józefa Piłsudzkiego (15 Czerwca 1929) Miroszewskich, Czerwonej Armii [Armi Czerwonej] (26 Maja 1945), Iwana Kamyszewa ([[13 Czerwca 1975)
Braci Śliwów Wąska (28 Stycznia 1937?) Wąska, Braci Śliwów (13 Czerwca 1975)
Braci Jędrzeja i Jana Śniadeckich Braci Jędrzeja i Jana Śniadeckich (1 Stycznia 1988)
Bracka Bratskaja/Bracka (1904), Brüderstrasse (1915) Bracka Knappenstrasse (5 Marca 1940 Bracka
Brata Alberta(20 Marca 1991) Antoniego Kalety (22 Lutego 1956)
Braterstwa Broni Południowa (29 Maja 1968), Braterstwa Broni (13 Czerwca 1975)
Bratków Bratków (22 Lutego 1956
Władysława Broniewskiego Kościelna (przed 1950), 1 Maja (27Kwietnia 1960), Władysława Broniewskiego]] (2 Marca 1973)
Bronowa Gabriela Narutowicza Gabriela Narutowicza, Bronowa (3 Kwietnia 1954)
Bryniczna Bryniczna/Brynicastrasse (3 Lutego 1916) Bryniczna Brinitzastrasse (5 Marca 1940) Bryniczna
Brzozowa Brzozowa/Brikenstrasse (9 Sierpnia 1916) Brzozowa Birkenweg (5 Marca 1940) Brzozowa
Budowlana Budowlana (przed 1954)
Witolda Budryka Witolda Budryka (11 Stycznia 1973)
Bydgoska Bydgoska (26 Kwietnia 1973)
Ceglana Ceglana ( 24 Listopada 1949)
Chabrów Chabrów (22 Lutego 1956)
Józefa Chełmońskiego Józefa Chełmońskiego (24 Listopada 1949)
Chemiczna Chimiczeskaja/Chemiczna (1904), Chemikerstrasse (1915) Chemiczna Christian G. Schön Strasse (5 Marca 1940) Chemiczna
Chłodna Chołodnaja/Chłodna (1904), Kühlestrasse (1915) Chłodna Papierstrasse (5 Marca 1940) Chłodna
Chmielna Chmielna/Hopfenstrasse (1915) Chmielna Hopfengasse (5 Lutego 1940) Chmielna
Fryderyka Chopina Fryderyka Szopena/Chopinstrasse (1915) Fryderyka Szopena Hammerstrasse (5 Marca 1940) Fryderyka Chopina
Bolesława Chrobrgo Cicha (przed 1961), Bolesława Chrobrego (13 Czerwca 1975)
Ciasna Tiesnaja/Ciasna (1904), Engestrasse (1915) Ciasna Tarnowitzer Strasse (5 Marca 1940) Ciasna
Cicha Tichaja/Cicha (1904), Stillestrasse (1915) Cicha Stille Strasse (5 Marca 1940) Cicha
Wincentego Cichopka Wincentego Cichopka (24 Paździenrika 1949)
Cienista Olszowa (28 Stycznia 1937 ?) Ciasna (przed 1955), Cienista (13 Czerwca 1975)
Ciepła Tiepłaja/Ciepła (1904), Wermestrasse (1915) Ciepła Goldfischgasse (5 Marca 1904) Ciepła
Cisowa

Zacisze (30 Grudnia 1965), Cisowa (13 Czerwca 1975)

Cmentarna Cmentarna/Friedhofstrasse (1915) Cmentarna Friedhofstrasse (5 Marca 1940) Cmentarna
Czarna Czernaja/Czarna (1904), Schwarzestrasse (1915) Czarna Schwarzgasse (5 Marca 1940) Czarna
Czeladzka Czeljadzkaja/Czeladzka (1904), Czeladzstrasse (1915) Czeladzka Beuthener Strasse (Listopad 1939), Czeladzer Strasse (5 Marca1940) Czeladzka
Czereśniowa Wschodnia (przed 1955), Czereśniowa (13 Czerwca 1975)
Czerpakowa Czerpakowa (przed 1950)
Czerwonego Krzyża (20 Marca 1991) PCK (Polskiego Czerwonego Krzyża) (26 Maja 1959)
Czołgistów Marii Skłodowskiej (30 Maja 1956 ?), Czołgistów (13 Czerwca 1975)
Czysta Czistaja/Czysta (1904), Reinestrasse (1915) Czysta Schirker Strasse (5 Marca 1940) Czysta
Plac imienia Konstantego Ćwierka (25 Sierpnia 2005)
Gottlieba Daimlera (29 Sierpnia 2002)
Daleka Dalekaja/Daleka (1904), Fernstrasse (1915) Daleka Adlergasse (5 Marca 1940) Daleka
Gustawa Daniłowskiego Gustawa Daniłowskiego Gustawa Daniłowskiego
Dąbrowska Krakowska (przed 1957?), Dąbrowska (2 Marca 1973)
Jarosława Dąbrowskiego Gornaja/Górnicza (1904), Bergmannsstrasse [Bergstrasse] (1915) Górnicza Bergmannstrasse (5 Marca 1940) Górnicza, Jarosława Dąbrowskiego (13 Czerwca 1975)
Dąbrowszczaków Dąbrowszczaków (26 Maja 1975)
Jana Dekerta Policejskaja/Policyjna (1904), Polizeistrasse (1915), Dekierta/Dekiertastrasse (18 Lipca 1918) Jana Dekerta Schuhgasse (5 Marca 1940) Jana Dekerta
Edwarda Dembowskiego Stanisława Staszica (po 1961), Edwarda Dembowskiego (13 Czerwca 1975)
Dęblińska Iwanogrodskaja/Iwanogrodzka (1904), Iwanogroderstrasse (1915), Dęblińska/Demblinerstrasse (15 Czerwca 1916) Dęblińska Böhmische Strasse (5 Marca 1940) Dęblińska
Dębowa Dębowa (29 Maja 1968)
Długa Długa (przed 1933) Schlesischestrasse Długa
Jana Długosza Ostręże [Ostrężne], Wiejska (10 Lutego 1925) Dorfstrasse? Wiejska, Jana Długosza (13 Czerwca 1975)
Romana Dmowskiego (20 Marca 1991) Jana Długosza [Bagienko], Leśna (10 Lutego 1925) Jana Długosza Leśna, 27 Stycznia (11 Maja 1946), Rewolucji Październikowej (13 Czerwca 1975)
Dobra Dobraja/Dobra (1904), Gutestrasse (1915) Dobra Linsengasse (5 Marca 1940 Dobra
Dojazd Dojazd Dojazd
Dojazdowa Dojazdowa (2 Marca 1973)
Franciszka Domańskiego Franciszka Domańskiego (24 Listopada 1949)
Dworcowa Dworcowa (przed 1950)
Dworska (20 Marca 1991) Marii Curie-Skłodowskiej (1966?), Czerwonej Gwardii (13 Czerwca 1975)
Benedykta Dybowskiego Boczna (17 Grudnia 1949), Benedykta Dybowskiego (13 Czerwca 1975)
Działkowa Działkowa (31 Sierpnia 1939, nie weszła w życie) Działkowa (24 Listopada 1949)
Dzielna Dzielna (24 Listopada 1949)
Dziewicza

Diewiczja/Dziewicza (1904), Jungfernstrasse (1915)

Dziewicza Nikolaistrasse (5 Marca 1940) Dziewicza
Dzika Dzika (24 Listopada 1949)
Ludwika Dziubińskiego Ludwika Dziubińskiego (24 Listopada 1949)
Fabryczna (20 Marca 1991) Gampera/Gampera (1904), Gamperstrasse (1915) Konrada Gampera Gamperstrasse (5 Marca 1940), Hochofenstrasse (11 Marca 1940) Konrada Gampera, Józefa Pietrzyka (20 Listopada 1945, nie weszła w życie), Przodowników Pracy (1950)
Feliks Kolonia Feliks (przed 1934) Feliks
Floriańska Fłorijanskaja/Florjańska (1904), Florianstrasse (1915) Floriańska Walzwerkstrasse (5 Marca 1940) Floriańska
Franciszkańska (20 Marca 1991) Mohnweg (12 Lipca 1940), Nelkenweg (27 Stycznia 1942) Ormowców (24 Listopada 1949)
Antoniego Frankiewicza Antoniego Frankiewicza (24 Listopada 1949)
Aleksandra Fredry Czarne Morze (przed 1950), Partyzantów (23 Sierpnia 1967), Aleksandra Fredry (13 Czerwca 1975)
Andrzeja Frycza Modrzewskiego Bronisława Pierackiego Neuestrasse, Grubenstrasse? (odcinek południowy) Bronisława Pierackiego, Marszałka Józefa Stalina (22 Października 1945), Andrzeja Frycza Modrzewskiego (3 Kwietnia 1954)
Jana Gacka [Rabka], Klimontowska (10 Lutego 1925) Flurstrasse? Klimontowska, Jana Ćwiląga (27 Sierpnia 1958, nie weszła w życie), Jana Gacka (13 Czerwca 1975)
Gajowa Dębowa (przed 1933) Eichenstrasse Dębowa, Gajowa (3 Kwietnia 1975)
Konstanty Ildefons Gałczyński Sportowa (23 Sierpnia 1967), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (13 Czerwca 1975)
Gdańska Kopernika/Kopernikustrasse (1915) Mikołaja Kopernika, Gdańska (6 Listopada 1924) Krummer Weg (5 Marca 1940) Gdańska
Gęsia Gęsia (24 Listopada 1949)
Rondo imienia Edwarda Gierka (23 Maja 2002)
Gliniana Glinianaja/Gliniana (1904), Lehmstrasse (1915) Gliniana Ziegeleiweg (5 Marca 1940) Gliniana
Głogowa

Głogowa (30 Marca 1989

Bartosza Głowackiego Niemieckaja/Niemiecka (1904), Deutschestrasse (1915) Niemiecka, Bartosza Głowackiego (22 Lutego 1923) Tuchgasse (5 Marca 1940) Bartosza Głowackiego
Główna Główna (przed 1934) Hauptstrasse? Główna
Antoniego Golisa Antoniego Golisa (24 Listopada 1949)
Gołębia Gołębia (29 Maja [[1968)
Gorzowska Gorzowska (1 Stycznia 1988)
Gospodarcza Książeca/Fürstenstrasse (9 Sierpnia 1916) Książęca Illyrerweg (5 Marca 1940) Książęca, Gospodarcza (1950)
Seweryna Goszczyńskiego Seweryna Goszczyńskiego (9 Października 1979)
Góralska Góralska (24 Listopada 1949
Górna Górna (przed 1950)
Górnicza Górnicza (29 Maja 1968)
Górników Górnicza (1966?), Górników (13 Czerwca 1975)
Grabowa Grabowaja/Grabowa (1904), Weissbuchenstrasse (1915) Grabowa Teschener Strasse Grabowa
Graniczna Graniczna (29 Maja 1968)
Granitowa Niecała Niecała, Granitowa (3 Kwietnia 1954)
Grandierów Ogrodowa Ogrodowa, Piaskowa (2 Marca 1973), Grandierów (13 Czerwca 1975)
Grochowa Grochowaja/Grochowa (1904), Erbsenstrasse (1915) Grochowa Erbsengasse (5 Marca 1940) Grochowa
Gromadzka Gromadzka (24 Listopada 1949
Ulica Generała Stefana Grota-Roweckiego (9 Kwietnia 1992) Rudnaja/Rudna (1904), Erzstrasse (1915) Rudna, Piusa XI (29 Marca 1939, nie weszła w życie) Beuthener Strasse (5 Marca 1940) Rudna, Generała Karola Świerczewskiego (24 Listopada 1949)
Artura Grottgera Środula C (18 Października 1916) Środula C, Artura Grottgera (22 Lutego 1923) Nasenweg (5 Marca 1940) Artura Grottgera
Grzybowa Grzybowa Pilzenstrasse (9 Sierpnia 1916) Grzybowa Plizgasse (5 Marca 1940) Grzybowa
Gwarków Boczna Quertrasse? Boczna, Gwarków (13 Czerwca 1975)
Gwiezdna Słoneczna (29 Maja 1968), Gwiezdna (13 Czerwca 1975)
Ulica Generała Józefa Hallera (20 Marca 1991) Stefana Franciszoka (13 Marca 1971)
Harcerska Harcerska (29 Marca 1939) Erikastrasse (12 Lipca 1940Harcerska
Majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego (20 Marca 1991) Miraszewskich (10 Lutego 1925), Miroszewskich (15 Czerwca1929) Grafenstrasse

Miroszewskich, 1 Maja (11 Maja 1946), 30-Lecia PRL (13 Czerwca 1975)

Hutnicza Hutnicza (24 Listopada 1949)
Franciszka Indyki Franciszka J. Indyka (24 Listopada 1949)
Leopolda Infelda Szkolna Szkolna, Leopolda Infelda (13 Czerwca 1975)
Inwestycyjna (2 Czerwca 2009)
Irysów Irysów (22 Lutego 1956)
Jabłoniowa [zachodni odcinek Czeladzkiej] Jabłoniowa (1 Stycznia 1988)
Jagiellońska Jagiellońska (19 Sierpnia 1931) Warthestrasse (5 Marca 1940) Jagiellońska
Jagodowa Jasna II (przed 1950), Wrzosowa (2 Marca 1973), Jagodowa (13 Czerwca 1975)
Jałowcowa Boczna (30 Grudnia 1965), Dolna (2 Marca 1973), Jałowcowa (13 Czerwca 1975)
Rondo imienia Jana Pawła II (24 Czerwca 2004)
Aleksandra Jankowskiego (26 Listopada 2008)
Franciszka Jarosza Franciszka Jarosza (24 Listopada 1949)
Brunona Jasieńskiego Osiedle ZUS Osiedle Robotnicze ZUS, Adama Mickiewciza (29 Października 1955), Brunona Jasińskiego (13 Czerwca 1975)
Jaskółek (25 Października 2001)
Jasna
Jastrzębia Jastrebinaja/Jastrzębia (1904), Habichtstrasse (1915) Jastrzębia Falkengasse (5 Marca 1940) Jastrzębia
Jaśminowa Jaśminowa (26 Maja 1959)
Jaworowa Jaworowa Jaworowa
Jaworznicka Nowa (przed 1950), Jaworznicka (13 Czerwca 1975)
Jedności Wasserstrasse? Wschodnia (przed 1950), Jedności (3 Kwietnia 1954)
Jesienna Jesienna (1 Stycznia 1988)
Ulica Jesionowa\Jesionowa Jesionowa (27 Czerwca 1960)
Stefana Jędryczki Stefana Jędryczka [Jędryczki] (24 Listopada 1949)
Jodłowa Jodłowa (27 Lutego 1957)
Józefowska Józefowska Mittlestrasse? Józefowska
Juliuszowska Juliuszowska Juliuszowska

Parki

Dzielnice i Osiedla

Nieistniejące

ŹródłaEdytuj

Sosnowiec Obraz Miasta i Jego Dzielnic (2016), Tom II, ISBN 978-83-944689-1-0 (Str. 702-748)